HAKKIMIZDA

Faaliyetlerine 29 Mart 2017 tarihinde başlayan Şehit Serhat Önder Çocuk Koruma Merkezi, Ankara’da yaşayan dezavantajlı çocuklar için oluşturulan Çocuk Dostu Alan ve Genç Dostu Alan içerisinde 4-18 yaş grubu çocuklarla yaygın eğitim metotları ile psikososyal destek sağlamak için çeşitli konu başlıkları altında aktiviteler, atölye çalışmaları, seminer ve eğitimler düzenlemek amacıyla kurulmuştur. Açıldığı tarihten bu yana 2017 yılında 5.862, 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle 34.128 kişiye ulaşılmıştır. Merkez 2019 yılında da faaliyetlerine devam etmekte olup, Ocak 2019’da 1.500 kişiye ulaşmıştır.
Merkezde yürütülen faaliyetlerin başlıkları aşağıda yer almaktadır.
1. Çocuk ve Genç Dostu Alan
2. Psikososyal Destek Programı
3. Koruma Programı
4. Çocuk Gelişim Çalışmaları
5. İhtiyaca Yönelik Seminerler
6. Sosyal, Kültürel, Uyum Faaliyetleri